Zabezpieczenie zbitej szyby

Zabezpieczenie zbitej szyby

Pękniętą szybę trzeba zabezpieczyć przed przypadkowym wypadaniem stłuczonych kawałków. Taką szybę powinniśmy natychmiast usunąć i wstawić nową. Jednakże nie zawsze jest to możliwe. Wtedy wzmacniamy ją. Najlepiej to zrobić za pomocą dwóch guzików i szpilki do włosów, przetknie jej przez mały otworek w stłuczeniu. Oba guziki dociskamy do szyby z obu stron i przyginamy końce szpilki.