Zakończenie komina cagą

Przewody wentylacyjne są na ogół zakończone tzw. cagami, czyli elementami z blachy, ułatwiającymi ulatywanie zużytego powietrza. Odpowiednio do typu pomieszczeń stosuje się cagi zwykłe i z warstwą ocieplającą. Tego typu urządzenia warto stosować we wszystkich budynkach, posadowionych w terenie, w których istnieje niebezpieczeństwo nadmuchiwania powietrza przez wiatr do wnętrza przewodów wentylacyjnych. Takie zakończenie stosuje się również do przewodów spalinowych.