Zgrzewanie przewodów mufą

W nowoczesnych systemach kanalizacyjnych rury polietylenowe zgrzewa się za pomocą specjalnych elektromuf. Urządzenie nasuwa się na styk dwóch nr i podłącza do niego przewód. Spirale grzejne nadtapiają materiał, powodując połączenie elementów. W ten sposób zgrzewa się przede wszystkim rurociągi o większych średnicach – powyżej 100 mm. Rury mniejszych średnic zgrzewa się ręcznie na płytowych zgrzewarkach termicznych.